Like ons op facebook
Volg ons op twitter
Volg ons op youtube
Volg ons op linkedin
 

(Groeps)detacheren

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en optimaal presteren

U heeft werk maar wilt geen mensen in dienst nemen. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Het werk is bijvoorbeeld van tijdelijke aard, u wenst geen financieel risico bij uitval wegens ziekte, het voeren van administratie besteedt u liever uit of uw personeelsbehoefte wisselt sterk.

In al deze gevallen is detacheren de oplossing. Samen met u bepalen we het juiste functieprofiel. Daarbij zoeken we naar de geschikte kandidaat vanuit onze bestanden.

Detacheren individueel of in groep

Detacheren is mogelijk voor uiteenlopende vacatures of werkzaamheden. Dat kan op individuele basis op één specifieke werkplek. Maar als u een omvangrijke opdracht heeft waarbij meer mensen nodig zijn, detacheren wij ook een groep. Indien gewenst met werkleiding. We zorgen voor werkinstructie en directe aansturing waardoor u zich volledig ontzorgd voelt.

Detacheren is mogelijk voor korte periodes, maar zeker ook voor langere tijd.

Medewerkers die wij detacheren brengen vaak financieel voordeel mee, omdat subsidie of een andere maatregel op hen van toepassing is. In die gevallen vindt u dit voordeel terug in onze tariefstelling. Door de inzet van een van onze medewerkers profileert u zich bovendien als een Maatschappelijk Betrokken Ondernemer.

Eenvoud in administratie

Natuurlijk nemen wij de hele salarisadministratie, verplichtingen Wet verbetering Poortwachter en alle andere formaliteiten voor onze rekening. U ontvangt alleen een duidelijke factuur voor de gewerkte uren.

 
“We zijn sterk in matchen en vinden de juiste persoon voor de juiste plek. Bovendien bereiden we de mensen goed voor en bieden we direct begeleiding waar nodig."