Like ons op facebook
Volg ons op twitter
Volg ons op youtube
Volg ons op linkedin
 

NEN keuringen

Voldoe, zonder enige zorg, volledig aan de veiligheidsnormen

Zelden voldeed u zo zorgeloos aan uw veiligheidsnormen en -verplichtingen. MTB verzorgt NEN keuringen (2484 en 3140) zodanig, dat u er geen omkijken naar heeft en dat uw arbeidsomstandigheden op dit gebied geheel op orde zijn.

Wij houden op abonnementbasis alle apparatuur periodiek in de gaten. We testen, keuren en zorgen voor een feilloze registratie. Defecte apparaten repareren we zodat ze weer goedgekeurd worden.

De NEN keuring 2484 betreft inspectie van steigers alsook draagbaar klimmaterieel zoals ladders en trappen. NEN keuring 3140 betreft inspectie van elektrische arbeidsmiddelen: alle apparaten waar werknemers bedrijfsmatig mee in aanraking komen en waaraan een stekker is bevestigd.

De diensten van NEN keuringen

  • keuren conform de NEN normen 2484 en 3140
  • formele registratie keuringsobject voorzien van een uniek nummer
  • uitvoeren grote en kleine reparaties
  • gekeurd object na goedkeuring voorzien van keuringssticker met datumvermelding
  • formeel certificaat voor ieder goedgekeurd object met alle keuringsresultaten.
  • afkeuring bij twijfel, gevolgd door een advies voor goedkeuring, reparatie of vervanging
  • keuring E-installaties en uitvoering energiescan in samenwerking met externe specialist
 
“We zijn oprecht trots op het enorme verantwoordelijkheidsgevoel waarover iedere medewerker die keuringen verricht, beschikt.”