Like ons op facebook
Volg ons op twitter
Volg ons op youtube
Volg ons op linkedin
 

Bedrijf en praktijkonderwijs via Het VOORdeel

Geplaatst op: 28-01-2015

Het VOORdeel, leren en werken naar vermogen

Het VOORdeel is een project dat zich richt op kwetsbare jongeren tussen de 15 en 27 jaar uit de gemeenten Maastricht en Heuvelland. Het gaat om jongeren met sociale-, emotionele,- ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Door de participatiewet zullen veel jongeren die nu nog een Wajong-uitkering ontvangen onder de Wet Werk en Zekerheid vallen. Dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Jongeren vanuit Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, hebben vaak moeite met het vinden van een plek op de arbeidsmarkt. Aanvullende bijscholing is vaak niet haalbaar en de begeleiding van deze jongeren valt weg zodra zij school verlaten.

Via ‘Het VOORdeel’ kan deze groep, door middel van een leerwerkplek “proeven” aan de arbeidsmarkt. Dit begint al met ‘op tijd’ vertrekken en het (openbaar) vervoer naar de werkplek toe. Maar ook de omgang met collega’s en werkethiek krijgen aandacht.

MTB en samenwerkende partners hebben samen al 70 leerwerkplekken gecreëerd. Het doel is om deze jongeren op te leiden naar eigen vermogen en toe te leiden naar werk en deelname aan de maatschappij.

Natuurlijk worden jongeren ook begeleid waar nodig, bij hun betaalde baan.