Like ons op facebook
Volg ons op twitter
Volg ons op youtube
Volg ons op linkedin
 

Klantgerichter en 'slanker' na reorganisatie

Geplaatst op: 25-01-2016

Klantgerichter en 'slanker' na reorganisatie

De vernieuwde visie luidt: MTB is een sterke marktpartij die de klant centraal stelt met behoud van haar sociale doelstelling.

Volgens directeur Hans Verwijlen staat 2016 in het teken van een ‘nieuw MTB’.

Afgezien van haar sterke naam verandert er veel voor de organisatie. Zo is er sinds 1 januari 2016 afscheid genomen van Phoenix en ProLabor. Diensten die betrekking hebben op het begeleiden en plaatsen van mensen naar werk. Deze worden samengevoegd met Podium 24 en gaan gezamenlijk verder onder de naam ‘Podium 24’. Dat is niet de enige verandering. In de loop van de komende twee jaar wordt er afscheid genomen van een 15-tal medewerkers in ondersteunende functies die boventallig raakten na de reorganisatie.

MTB gaat zich als ‘slankere’ organisatie commerciëler en marktgerichter profileren. De focus wordt gelegd op het uitgebreide aanbod aan ondersteunende en servicegerichte diensten. Diensten waar niet alleen het bedrijfsleven van profiteert. Er blijft aandacht uitgaan naar het aanbod van werkplekken waarin mensen zich kunnen ontwikkelen alvorens de arbeidsmarkt te betreden.