Like ons op facebook
Volg ons op twitter
Volg ons op youtube
Volg ons op linkedin
 

Externe vacature | Afdelingsleider P&O advies

MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit gebeurt onder meer door mensen een leer- werktraject aan te bieden. Zodoende werkt iedereen zelf aan eigen kansen en ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Iedereen krijgt bij MTB de kans zich verder te ontwikkelen. Sinds jaren bieden we met onze grote variatie aan bedrijven een passende leer- werkomgeving. Professionele begeleiding geeft de werknemer zicht op zijn persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Zonder een duurzame samenwerking en goede relaties met opdrachtgevers en ondernemers kan MTB haar taak niet vervullen. We bieden al onze relaties producten en diensten van hoge kwaliteit. Daarvoor zetten we zowel onze ervaren als nog te ontwikkelen medewerkers in. Klantgerichtheid staat centraal. MTB is een bedrijf als alle andere, maar met bijzondere mensen.

MTB is op zoek naar een:

Afdelingsleider Personeel & Organisatie Advies
 M/V

De afdelingsleider Personeel & Organisatie  Advies is werkzaam bij de afdeling Personeel & Organisatie en rapporteert direct aan de manager P&O en geeft leiding aan de personeelsadviseurs, de consulenten Detachering en de personeelsadministratie. De afdeling P&O bestaat uit 4 teams, onder aansturing van de volgende functionarissen:

 1.  Afdelingsleider Personeel & Organisatie  Advies
 2. Teamleider Preventie & Ondersteuning
 3. Afdelingsleider Leerwerkbedrijf
 4. KAM deskundige/preventiemedewerker

Het doel van deze functie is beleidsadvisering en -ontwikkeling, instrumentontwikkeling, beleidsimplementatie en toetsing op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarnaast het behandelen van arbeid juridische vraagstukken en het bieden van ondersteuning bij complexe personeelsdossiers.

Kerntaken:

 • Op basis van de organisatiestrategie, het doen van voorstellen ter verbetering en ontwikkeling van het beleid op het gebied van P&O.
 • Voorbereiden van beleid en zorgdragen voor het doorvoeren van besluiten en vertalen van P&O beleid naar concreet instrumentarium en/of regelingen.
 • Bevorderen van het handhaven van besluiten, regelingen, etc.
 •  Adviseren van het management t.a.v. strategische vraagstukken inzake rechtspositie en arbeidsrecht, organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en CAO.
 • Behandelen van arbeid juridische vraagstukken en het bieden van ondersteuning bij complexe personeelsdossiers.
 • Het voorbereiden en het op juridisch verantwoorde wijze doorvoeren van herstructureringen.
 • Periodiek evalueren van de gang van zaken, analyseren en interpreteren van personeelsinformatie en op basis van bevindingen bijsturen van plannen, i.o.m. management.
 • Initiëren en leidinggeven aan projecten op het gebied van P&O.
 • Participeren in projecten met raakvlakken met P&O teneinde nieuwe activiteiten te incorporeren in de organisatie.
 • Leidinggeven aan de personeelsadviseurs, consulenten Detachering en de personeelsadministratie.
 • Coördineren en bewaken van de voortgang van de werkzaamheden.
 • Draagt zorg voor de opzet en de realisatie van het jaarplan.
 • Beheert budgetten en ziet toe op doelmatig gebruik en inzet van middelen.
 • Schept voorwaarden en voorziet het team van faciliteiten om hun werkzaamheden optimaal uit te voeren.
 • Is verantwoordelijk voor tijdigheid en correctheid van managementrapportages.
 • Draagt zorg voor de toepassing van het personeels- en kwaliteits-, arbo- en milieubeleid.

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Opleiding: Nederlands recht, specialisatie arbeidsrecht.
 • Meerjarige leidinggevende en arbeid juridische ervaring.
 • Meerjarige ervaring in het P&O werkveld in een brede P&O functie.
 • Heeft kennis van relevante (productie)processen.
 • Heeft kennis van methoden en technieken om processen te optimaliseren.
 • Heeft kennis van het organisatiebeleid en de implicaties hiervan op de afdeling en organisatie.
 • Heeft kennis van de management- en administratieve processen en systemen.

Salarisindicatie:

Schaal 12 CAO Gemeenten

Profiel:

 • Visie: kan op basis van de visie, missie en strategie van MTB de consequenties daarvan inschatten en vertalen naar het gebied van Personeel en Organisatie.
 • Resultaatgericht/ondernemend: neemt initiatieven en ziet kansen. Heeft oog voor kwantiteit en kwaliteit.
 • Heeft regelmatig vernieuwende ideeën die van invloed zijn voor de eigen en andere afdelingen.
 • Service gericht: kan meedenken en inspelen op ontwikkelingen.
 • Ontwikkelingsgericht: ontwikkelt vernieuwende, oorspronkelijke ideeën. Maakt zich los uit bestaande denkkaders en maakt zo nieuwe wegen zichtbaar.
 • Is in staat verbindingen te leggen tussen mensen en afdelingen, zowel in- als extern.
 • Communicatie: direct, duidelijk en doortastend in een positieve sfeer. Kan effectief reageren en inspelen op anderen. Is in staat informatie zowel mondeling als schriftelijk over te brengen.
 • Is proactief bij problemen in een complexe omgeving.
 • Positief kritische grondhouding.
 • Meedenkend en flexibel.
 • Acteert vanuit een helikopterview met oog voor het detail.
 • Zichtbaar in de organisatie.
 • Kunnen denken in effecten van beslissingen.
 • Coachende stijl van leidinggeven.
 • Overtuigend en gericht op mensen.
 • In staat om zijn afdeling te enthousiasmeren en een nieuwe visie te implementeren.
 • In staat een onafhankelijke positie in te nemen en staat stevig in zijn schoenen.
 • Vakmanschap: werkt op eigen initiatief aan het verbreden van kennis en vaardigheden op terreinen buiten het directe eigen vakgebied die van belang zijn voor het bereiken van resultaten.

Aanvullende informatie:

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Billekens, Manager Personeel & Organisatie, telnr: 043-382 06 64

Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure.

Alvorens overgegaan wordt tot een dienstverband zal een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden aangevraagd.

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en Social Networks, kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Sollicitatie:

Uw sollicitatie kunt u vóór 29 januari 2021, liefst per e-mail richten aan P&O, regine.vanhaaren-miesen@mtb.nl